Profiel

Het Leids Dialoog Centrum is de eenmanszaak, opgericht door Jos Delnoij, filosoof en werkzaam als socratisch gespreksleider sinds begin jaren '90. Zij  bekwaamde zich in Filosofie en Bedrijf en Sociale filosofie. Jos is gecertificeerd trainer integriteit door Business Universiteit Nijenrode en volgde de opleiding tot Integriteitfunctionaris aan de Universiteit van Humanistiek. Zij volgde de cursus tot filosofisch consulent. Naast filosofie studeerde zij  rechten en was verbonden aan de Universiteit van Tilburg als universitair docent Encyclopedie. Zij publiceerde in uiteenlopende (vak)bladen en voerde mede de eindredactie over de bundels Meedenkers I: filosofisch consulentschap, Meedenkers II: het socratisch gesprek en Morele oordeelsvorming en de integere organisatie.


Visie

Het Leids Dialoog Centrum werkt als kritische partner voor organisaties met in de filosofie gewortelde methoden en vaardigheden. Doel is steeds het gestalte geven aan een gezamenlijk denkproces.

Het Leids Dialoog Centrum werkt vanuit het ideaal dat een medewerker in een organisatie optimaal mens is, wanneer zijn handelen in overeenstemming is met zijn denken en wanneer hij geÔnspireerd wordt door (de denkprocessen van) de mensen om hem heen. Omgekeerd zal een lerende organisatie er beter op worden als de medewerkers doen wat ze zeggen en durven te zeggen waar ze voor staan en wat zij ervaren.


Indicaties

Indicaties voor een filosofische aanpak kunnen zijn:

  • Implementeren en verankeren van integriteitbeleid
  • Terugkerende communicatieruis, spraakverwarring
  • Behoefte aan helderheid over elkaars ideeŽn en drijfveren
  • Behoefte aan verbetering van de samenwerking
  • Te weinig tijd voor reflectie.
  • Behoefte aan vertrouwenspersoon
  • bijscholing voor vertrouwenspersonen

 

Ontwerp ? 2004 MVKK en uitvoering ? 2004 Projectie Productions | Disclaimer.